کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو
خبرخوان

اخبار

مرحله اول دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت در آزمون و کالیبراسیون با همکاری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در تاریخ 97/01/16 برگزارگردید.
بهار امسال دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون آنها بصورت گروهی برای مشتریان آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت برگزار خواهد شد.