کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو
خبرخوان

مقالات

0 کاربرد کالیبراسیون

کاربرد کالیبراسیون یا به انگلیسی Calibration Usage

کالیبراسیون در تکنولوژی اندازه گیری و اندازه گیری، مقایسه مقادیر اندازه گیری شده توسط یک دستگاه تحت آزمایش با مقادیر استاندارد کالیبراسیون دقت شناخته شده است. چنین استاندارد می تواند یک دستگاه اندازه گیری دیگری از دقت شناخته شده باشد، دستگاهی که مقدار کمتری را اندازه گیری می کند مانند ولتاژ یا یک آرگومان فیزیکی مانند یک حامل متر.

0 انواع آزمایشگاه کالیبراسیون

{کالیبراسیون به فارسی به معنی درجه بندی کردن است} ، آزمایشگاه های کالیبراسیون باید دارای تجهیزات مرتبط برای فرایندی خاص باشند.

آزمایشگاه شیمی | آزمایشگاه جرم و حجم | آزمایشگاه ابعاد | آزمایشگاه فشار و فلو | آزمایشگاه دماسنجی | آزمایشگاه رطوبت سنجی | آزمایشگاه نیرو و گشتاور | آزمایشگاه الکتریک | آزمایشگاه نور

0 آزمایشگاه چیست ؟

آزمایگشاه یا به فرانسوی و انگلیسی laboratory  مکانی با تجهیرات مناسب برای بررسی صحت درستی یک مورد .

 

آزمایشگاه پارس صحت آزمون ، یک آزمایشگاه  و مرکز کالیبراسیون است

 

0 کایبراسیون چیست ؟

کایبراسیون چیست ؟

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده می‌باشد.

هدف کالیبراسیون چیست ؟

 

0 کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق باعث تضمین کیفیت و کنترل یکنواختی محصول ، امری است که بعد از انقلاب صنعتی ، برای تولید کنندگان حائز اهمیت شده است .

یکنواختی در کیفیت بالای محصول ، نیاز یک مجموعه تولیدی است . برای دسترسی به کیفیت ، کالیبراسیون دستگاه ها ، و ابزار دقیق مفهوم پیدا میکنند.

زمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون ، مجهز به انواع آزمایشگاه کالیبراسیون آزمایشگاه شیمی ، آزمایشگاه جرم و حجم ، آزمایشگاه ابعاد ، آزمایشگاه فشار و فلو ، آزمایشگاه دماسنجی ، آزمایشگاه رطوبت سنجی ، آزمایشگاه نیرو و گشتاور ، آزمایشگاه الکتریک

توانایی بررسی انواع دستگاه ها در زمینه های بالا را دارد.

0 معنی کالیبراسیون به زبان فارسی و ساده

کالیبراسیون به زبان ساده

شما یک تکه چوب به اندازه 50 سانتیمتر دارید ، برای اینکه این تکه چوب به یک خط کش استاندارد اندازه گیری تبدیل شود ، چه کار باید کرد ؟

تنظیم و کالیبراسیون سوییچ فشار

تنظیم و کالیبراسیون سوییچ فشار

( به انگلیسی Pressure Switch)

وسیله ای برای کنترل فشار و فرمان دادن در هنگام رسیدن فشار به نقطه تنظیم شده می باشدبرخی از سوییچ های فشار دارای نمایشگر و نیز اهرم تنظیم اختلاف فشار می باشند.

سوییچ ها در حالات معمول باز و معمول بسته به کار می روند.(Normal Open , Normal Close)

کالیبراسیون اکستنسومتر

کالیبراسیون اکستنسومتر

اکستنسومتر وسیله ای برای اندازه گیری تغییر طول نمونه می باشد که دارای دو فک متحرک می باشد و با اندازه گیری تغییر طول نمونه در کل نمونه و یا بخشی از نمونه کارکرد دارد.

0 مرجع کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون ، توانایی کالیبراسیون انواع دستگاه ها در زمینه های مرسوم در کشور ایران را دارد.

 کالیبراسیون چیست؟ انواع کالیبراسیون آموزش کالیبراسیون کالیبراسیون در شیمی معنی کالیبراسیون چیست استانداردهای کالیبراسیون آزمایشگاه کالیبراسیون کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق کالیبراسیون به زبان ساده انواع کالیبراسیون

 

0 کالیبراسیون دماسنج

کالیبراسیون دماسنج

کالیبراسیون دماسنجعلاوه بر اصول کلی کالیبراسیون دما ، باتوجه به انواع دماسنج ها مانند مقاومتی ، ترموکوپل ، پرشده ، دوفلزی ، مایع درشیشه و ... شامل نکاتی است که باید توسط آزمایشگاه کالیبراسیون مدنظر قرار گیرد.

باتوجه به نوع دماسنج باید محیط کالیبراسیون مناسب ( خشک یا تر ) و نیز سنسور مرجع کالیبراسیون مناسب به کار می رود.

استانداردهای معتبری چون NIST,IEC ,ASTM , OIML , DKD , BS در زمینه کالیبراسیون دماسنج ها اقدام به تدوین دستور العمل نموده اند که باید هنگام کالیبراسیون این ا...