کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی

سه شنبه, 7 فروردین 1397

بهار امسال دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون آنها بصورت گروهی برای مشتریان آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت برگزار خواهد شد.

در این دوره مباحث کالیبراسیون عمومی و آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی عمومی بررسی و ضمن فراهم شدن امکان پرسش و پاسخ برای حاضرین در دوره ، در پایان گواهینامه معتبر آموزش نیز صادر خواهد شد.

باتوجه به لزوم آشنایی با این مباحث جهت شرکت در دوره آتی با عنوان تعیین فواصل کالیبراسیون تجهیزات توصیه می گردد در این دوره کلیه عزیزانی که قصد شرکت در دوره مذکور را دارند شرکت نمایند.