کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

انواع آزمایشگاه کالیبراسیون

{کالیبراسیون به فارسی به معنی درجه بندی کردن است} ، آزمایشگاه های کالیبراسیون باید دارای تجهیزات مرتبط برای فرایندی خاص باشند.

انجام انواع تست ، آزمایش ، امتحان ، بررسی دقیق مهندسی و علمی جهت خطایابی و  تصحیح عملکرد دستگاه { رفع خطا } ، در انواع 

 ابعاد : بررسی ابعاد ، توسط سیستم های لمسی ، نوری ، مکانیکی جهت استاندارد سایز

دما :در این آزمایشگاه کالیبراسیون انواع تجهیزات دماسنجی و کنترلرهای دما و محیط های دمایی با پروتکل آنالوگ، هارت، فیلدباس و مودباس صورت می گیرد.

فشار : این آزمایشگاه تنها آزمایشگاهی است که قادر به تعیین یا تایید حساسیت ددویت تستر(DEADWEIGHTTESTER) جهت تست هیدروستاتیک می باشد و توانایی کالیبراسیون فشارسنج ها، ترانسمیترها و کالیبراتورهای فشار تا ریزنگری 0.001m barیا 0.1Pa را دارد.

آزمایشگاه شیمی :زمایشگاه کالیبراسیون شیمی شرکت پارس صحت آزمون با در اختیار داشتن تجهیزات و مواد شیمیایی مرجع اولیه و ثانویه توانایی کالیبراسیون تجهیزاتی چون انواع   pH متر ، هدایت سنج ، کدورت سنج ، رفرکتومتر، بیریکس سنج ، اسپکتروفتومتر ، غلظت سنج ، ویسکومتر ، لوله مویین ، هیدرومتر ، الکل سنج ، چگالی سنج و انواع ظروف حجمی را دارد.

 آزمایشگاه نور :

الکتریک : در این آزمایشگاه کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری جریان ، ولتاژ، فرکانس، مقاومت ، زمان و دور و صوت صورت می گیرد. 

نیرو و گشتاور : کالیبراسیون دستگاه های تست خمش و محاسبه تنش در لایه های مختلف نمونه بر اساس ممان اینرسی مقطع، ممان خمشی و … را دارا می باشند.

رطوبت : آزمایشگاه کالیبراسیون انواع تجهیزات رطوبت سنجی و محیط های رطوبت به روش های هایگرومتری و سایکرومتری صورت می گیرد.

جرم و حجم : این آزمایشگاه قابلیت کالیبراسیون انواع وزنه تا کلاس F ، ترازو تا کلاس Iو باسکول را دارا می باشد.

در آزمایشگاه و مرکز کالیبراسیون پارس صحت آزمون انجام میشود.

نظر خود را وارد نمایید.