کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

آزمایشگاه چیست ؟

آزمایگشاه یا به فرانسوی و انگلیسی laboratory آزمایشگاه

یک اتاق یا ساختمان مجهز به تجهیزات برای آزمایش های علمی، تحقیق یا آموزش، یا برای تولید دارو  یا مواد شیمیایی. آزمایشگاه ها علاوه براین در پزشکی ، خون ، پانوبیولوژی کاربرد دارند. و در واقع جواب ساده شده  آزمایشگاه چیست ؟ مکانی با تجهیرات مناسب برای بررسی صحت درستی یک مورد .

آزمایشگاه دارای تجهیزات و وسایل منحصر به فرد هستند مثلا برای اندازه گیری ابعاد ، دما ، فشار ، الکتریک ، نیرو و گشتاور ، رطوبت ، جرم و حجم مجهز هستند و فادر به کالیبراسیون علمی و مهندسی ، را دارند.

در آزمایشگاه ها با توجه به نوع سیستم ، اصول ایمنی خود را دارد و مستلزم رعایت اصول ایمنی هستند.

 آزمایشگاه پارس صحت آزمون ، یک آزمایشگاه  و مرکز کالیبراسیون است، شما مینوانید خدمات کالیبراسیون پارس صحت آزمون را در صفحه آزمایشگاه ها مشاهده فرمایید.

 شرکت خدمات مهندسی پارس صحت آزمون ، یک آزمایشگاه مخصوص صنایع و ساخت و تولید در ایران است و خدمات مهندسی ،  کالیبراسیون ، آزمون و آزمایش ، صحت و درستی را در زمینه های زیر عرضه میکند.

آزمایشگاه شیمی و کالیبراسیون

نظر خود را وارد نمایید.