کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

آزمایشگاه نیرو و گشتاور

 

آزمایشگاه پارس صحت آزمون | مجری کالیبراسیون و امور آزمایشگاهی و راه اندازی  انواع آزمایشگاه

 

 

 

همچنین ما توانایی کالیبراسیون انواع دستگاه های تست کشش و فشار، سرعت خطی دستگاه های کشش یا فشار، جابه جایی دستگاه های کشش و فشار، لودسل ، ترک متر، ترک تستر، ترک رنچ ، رینگ ،  ترانسمیترگشتاور، نیروسنج،تست ضربه  و … را دارا می باشیم.

 آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون  با در اختیار داشتن دستگاه های مولد نیرو در آزمایشگاه توانایی کالیبراسیون انواع سنسور نیرو را در محل آزمایشگاه دارا می باشد. این مجموعه توانایی محاسبه عدم قطعیت، تهیه دستورالعمل های کار و نگهداری، انبارش، جابه جایی، فواصل کالیبراسیون، تعیین بهترین توان اندازه گیری و … را دارا می باشد. کارشناسان این آزمایشگاه توانایی کالیبراسیون دستگاه های تست خمش و محاسبه تنش در لایه های مختلف نمونه بر اساس ممان اینرسی مقطع، ممان خمشی و … را دارا می باشند.

آزمایشگاه نیرو و گشتاور