کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

آزمایشگاه رطوبت سنجی

 

آزمایشگاه پارس صحت آزمون | مجری کالیبراسیون و امور آزمایشگاهی و راه اندازی  انواع آزمایشگاه

 

 

 

در این آزمایشگاه کالیبراسیون انواع تجهیزات رطوبت سنجی و محیط های رطوبت به روش های هایگرومتری و سایکرومتری صورت می گیرد.

تجهیزات این آزمایشگاه قابلیت ردیابی تا مراجع UKAS و NIST را از طریق مراجع ملی و بین المللی دارا می باشند.

آزمایشگاه رطوبت سنجی