کالیبراسیون | آزمایشگاه پارس صحت آزمون
 
Filters
Preferences
جستجو

آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون

پرتال موقت شرکت خدمات مهندسی ابزار دقیق پارس صحت آزمونآزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت آزمون
شرکت پارس صحت آزمون در سال 1387 شروع به کار نموده که با راه اندازی آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، شیمی، دور، حجم، شیمی، دور، رطوبت، الکتریک، زمان، نیرو و گشتاور به توسعه خود ادامه داده است، سپس شرکت تحت ممیزی بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 از سوی نظام تایید صلاحیت ایران(IAS) و استاندارد دفاعی ایران(IDS) قرار گرفته و انطباق کلیه بخش های این شرکت با استاندارد نام برده تایید گردیده و گواهینامه تایید صلاحیت این آزمایشگاه ها تحت شماره NACI/LAB 223 تمدید گردیده است.

 

 

       

 

آخرین مقالات
0

کاربرد کالیبراسیون

کاربرد کالیبراسیون یا به انگلیسی Calibration Usage

کالیبراسیون در تکنولوژی اندازه گیری و اندازه گیری، مقایسه مقادیر اندازه گیری شده توسط یک دستگاه تحت آزمایش با مقادیر استاندارد کالیبراسیون دقت شناخت...

0

انواع آزمایشگاه کالیبراسیون

{کالیبراسیون به فارسی به معنی درجه بندی کردن است} ، آزمایشگاه های کالیبراسیون باید دارای تجهیزات مرتبط برای فرایندی خاص باشند.

آزمایشگاه شیمی | آزمایشگاه جرم و حجم | آزمایشگاه ابعاد | آزمایشگاه فشار ...

0

آزمایشگاه چیست ؟

آزمایگشاه یا به فرانسوی و انگلیسی laboratory  مکانی با تجهیرات مناسب برای بررسی صحت درستی یک مورد .

 

آزمایشگاه پارس صحت آزمون ، یک آزمایشگاه  و مرکز کالیبراسیون است

 

...
0

کایبراسیون چیست ؟

کایبراسیون چیست ؟

واسنجی یا کالیبراسیون مطابقت با استاندارد را تعیین می‌کند. کالیبراسیون اندازه‌گیری و تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده می‌باشد.

هدف کالیبراسیون چیست ؟

 

...
0

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق باعث تضمین کیفیت و کنترل یکنواختی محصول ، امری است که بعد از انقلاب صنعتی ، برای تولید کنندگان حائز اهمیت شده است .

یکنواختی در کیفیت بالای محصول ، نیاز یک مجموعه تولید...

اخبار
مرحله اول دوره آموزشی محاسبه عدم قطعیت در آزمون و کالیبراسیون با همکاری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان در تاریخ 97/01/16 برگزارگردید.
بهار امسال دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و کالیبراسیون آنها بصورت گروهی برای مشتریان آزمایشگاه کالیبراسیون پارس صحت برگزار خواهد شد.