info@parssehat.com 

021-66565254-5

 

درباره پارس صحت آزمون

مدیریت شرکت پارس صحت آزمون با تکیه بر سابقه 25 ساله خود در زمینه تولید ابزار دقیق و ادوات آزمون و کالیبراسیون در سال 1386  اقدام به راه اندازی آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، شیمی، رطوبت، الکتریک، زمان، نیرو و گشتاور ، گازسنجی و فلو نموده و با استقرار استانداردISO/IEC 17025    در تمامی دامنه کاری خود توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و انطباق کلیه بخش های این شرکت با استاندارد نام برده تایید گردیده ....

 

بیشتر

درباره کاوش نگاشت پارس آزما

بخش آموزش شرکت پارس صحت آزمون با تکیه بر سابقه 6 ساله این شرکت در امر آموزش های تخصصی سیستم های کیفیت و نیز کالیبراسیون  از سال 1394 پس از اخذ مجوز آموزش از اداره استاندارد فعالیت خود را در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، صنایع شیمیاییو پلیمر، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها و مواد معدنی با نام کاوش نگاشت پارس آزما فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده است.....

بیشتر

اخبار و رویداد

فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان  دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط

فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط

فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 متناظر با کمیته فنیOIML/TC 10با عنوان دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

دوره آموزش عدم قطعیت کاربردی و تعیین حدود پذیرش(خطای مجاز) در تجهیزات آزمون درتاریخ ۹۵/۰۵/۱۲ درمجتمع تولید نخ تایر صبا

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو  برای شرکت سنجش گستر البرز در تاریخ 95/05/29

بیشتر...
دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرنیمه دوم تیرماه 95 به مدت یک روز  برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک

برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی  کالیبراسیون تخصصی الکتریک به مدت 2 روز در روزهای 28 و 29 خرداد ما 1395 در مجتمع فولاد هرمزگان برگزار گردید.

بیشتر...
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان  دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز
دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.
دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان  دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط

فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط

فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 متناظر با کمیته فنیOIML/TC 10با عنوان دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا

دوره آموزش عدم قطعیت کاربردی و تعیین حدود پذیرش(خطای مجاز) در تجهیزات آزمون درتاریخ ۹۵/۰۵/۱۲ درمجتمع تولید نخ تایر صبا

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو  برای شرکت سنجش گستر البرز در تاریخ 95/05/29

بیشتر...
دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرنیمه دوم تیرماه 95 به مدت یک روز  برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک

برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی  کالیبراسیون تخصصی الکتریک به مدت 2 روز در روزهای 28 و 29 خرداد ما 1395 در مجتمع فولاد هرمزگان برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون دما ورطوبت

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون دما ورطوبت

دوره آموزشی کالیبراسیون دما و رطوبت به مدت سه روز در آزمایشگاه کالیبراسیون یکتا سنج البرز در خرداد ماه ۹۵ برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون فشار در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ ۹۵/۰۴/۱۱ بصورت فشرده برگزار گردید.

بیشتر...
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان  دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC10 با عنوان دستگاه های اندازه گیری فشار، نیرو و کمیت های مرتبط
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت و تعیین حدود پذیرش تجهیزات آزمون در مجتمع تولیدی نخ تایر صبا
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی نیرو برای شرکت سنجش گستر البرز
دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.
دوره آموزش تخصصی کالیبراسیون شیمی در شرکت یکتا سنج البرز در تاریخ 95/04/25 به مدت یک روز برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون در مجتمع فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی الکتریک
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون دما ورطوبت
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون دما ورطوبت
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار
برگزاری دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار

مشتریان ما

کلیه حقوق برای این سایت محفوظ میباشد.

طراحی سایت و پشتیبانی سایت توسط سئو سایت وب نوش

شبکه های اجتماعی ما