info@parssehat.com 

021-66565254-5

درباره ما

 

درباره پارس صحت آزمون

مدیریت شرکت پارس صحت آزمون با تکیه بر سابقه 25 ساله خود در زمینه تولید ابزار دقیق و ادوات آزمون و کالیبراسیون در سال 1386  اقدام به راه اندازی آزمایشگاه های مرجع کالیبراسیون ابعاد، فشار، دما، جرم، حجم، شیمی، رطوبت، الکتریک، زمان، نیرو و گشتاور ، گازسنجی و فلو نموده و با استقرار استانداردISO/IEC 17025    در تمامی دامنه کاری خود توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و انطباق کلیه بخش های این شرکت با استاندارد نام برده تایید گردیده ....

 

بیشتر

درباره کاوش نگاشت پارس آزما

بخش آموزش شرکت پارس صحت آزمون با تکیه بر سابقه 6 ساله این شرکت در امر آموزش های تخصصی سیستم های کیفیت و نیز کالیبراسیون  از سال 1394 پس از اخذ مجوز آموزش از اداره استاندارد فعالیت خود را در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در رشته های برق و الکترونیک، صنایع شیمیاییو پلیمر، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها و مواد معدنی با نام کاوش نگاشت پارس آزما فعالیت حرفه ای خود را آغاز نموده است.....

بیشتر

اخبار و رویداد

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی الکتریک به مدت سه روز با همکاری گاز استان تهران در مرداد ماه 1396 برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در تاریخ 12 و 13 تیر ماه برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید

بیشتر...
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

بیشتر...
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

دوره آموزشی تخصصی ابعاد با حضور کارشناسان و متخصصین ابزار دقیق آزمایشگاه کالیبرلسیون فولاد هرمزگان در هفته ‍پایانی آبان برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی در 25 تا 27 مهر ماه 1395 برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی الکتریک به مدت سه روز با همکاری گاز استان تهران در مرداد ماه 1396 برگزار گردید.

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در تاریخ 12 و 13 تیر ماه برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران در اردیبهشت ماه 1396 برگزار گردید

بیشتر...
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید

بیشتر...
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان

دوره آموزشی تخصصی ابعاد با حضور کارشناسان و متخصصین ابزار دقیق آزمایشگاه کالیبرلسیون فولاد هرمزگان در هفته ‍پایانی آبان برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی

دوره آموزشی کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی در 25 تا 27 مهر ماه 1395 برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در لاستیک سازی بارز کردستان

برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در لاستیک سازی بارز کردستان


برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در لاستیک سازی بارز کردستان در مرداد ماه سال ۹۵ صورت گرفت

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت تجهیزات کالیبراسیون در مجتمع کرمان موتور بم

برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت تجهیزات کالیبراسیون در مجتمع کرمان موتور بم

دوره آموزش عدم قطعیت کاربردی در تجهیزات کالیبراسیون درتاریخ 14-15 مهر ماه درمجتمع کرمان موتور بم برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش جرم در فولاد هرمزگان

برگزاری دوره آموزش جرم در فولاد هرمزگان

دوره آموزش تخصصی جرم در آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان در 10 مهر ماه 1395  برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش گشتاور و فشار در مجتمع کرمان موتور کرمان

برگزاری دوره آموزش گشتاور و فشار در مجتمع کرمان موتور کرمان

دوره آموزش عمومی گشتاور و فشار در تاریخ 7 و 8 مهر ماه به مدت دو روز در مجتمع کرمان موتور کرمان برگزار گردید

بیشتر...
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی و کالیبراسیون تخصصی دوره الکتریک در مرداد ماه 1396 با همکاری شرکت گاز استان تهران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در تیر ماه 1396 در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فشار در مجتمع پالایشگاه گاز خانگیران
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید
دوره آموزش محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ۲و ۳ آبان ماه در آزمایشگاه مرکزی غذا دارو مرجع ایران برگزار گردید
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان
دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی ابعاد برای آزمایشگاه کالیبراسیون فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون تخصصی فلو، دما و فشار برای آزمایشگاه کالیبراسیون پتروشیمی خراسان شمالی
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در لاستیک سازی بارز کردستان
برگزاری دوره آموزش کالیبراسیون عمومی در لاستیک سازی بارز کردستان
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت تجهیزات کالیبراسیون در مجتمع کرمان موتور بم
برگزاری دوره آموزش عدم قطعیت تجهیزات کالیبراسیون در مجتمع کرمان موتور بم
برگزاری دوره آموزش جرم در فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزش جرم در فولاد هرمزگان
برگزاری دوره آموزش گشتاور و فشار در مجتمع کرمان موتور کرمان
برگزاری دوره آموزش گشتاور و فشار در مجتمع کرمان موتور کرمان

مشتریان ما

شبکه های اجتماعی ما